Παίξτε σκάκι με το LiChess. Διαλέξτε επίπεδο δυσκολίας και παίξτε σκάκι με τον υπολογιστή. Πρόκειται για ένα σκακιστικό πρόγραμμα ανοιχτού κώδικα, που κάνει χρήση της ισχυρής μηχανής Crafty.