Λύσε Προβλήματα


Ματ σε 1


Στα παρακάτω διαγράμματα, είναι η σειρά του λευκού να παίξει. Βρείτε τη κίνηση που κάνει ματ και κερδίζει τη παρτίδα.

Ματ σε μια κίνηση
Ματ σε μια κίνηση
1.Rd8, 5fde
Λύση
Ματ σε μια κίνηση
Ματ σε μια κίνηση
1.Ra8
Λύση
Ματ σε μια κίνηση
Ματ σε μια κίνηση
1.Qg7
Λύση
Ματ σε μια κίνηση
Ματ σε μια κίνηση
1.Qc7
Λύση
Ματ σε μια κίνηση
Ματ σε μια κίνηση
1.Qxb7
Λύση
Ματ σε μια κίνηση
Ματ σε μια κίνηση
1.Bd6
Λύση
Ματ σε μια κίνηση
Ματ σε μια κίνηση
1.Nc7
Λύση
Ματ σε μια κίνηση
Ματ σε μια κίνηση
1.Nf7
Λύση