Λύσε Προβλήματα


Ματ σε 2


Στα παρακάτω διαγράμματα, είναι η σειρά του λευκού να παίξει. Βρείτε τη κίνηση που κάνει ματ και κερδίζει τη παρτίδα.

Ματ σε δύο κίνησεις
Ματ σε δύο κίνησεις
1.Ra7+, Kf8 2.Rb8 #
Λύση
Ματ σε δύο κίνησεις
Ματ σε δύο κίνησεις
1.Qxa6+, Kb4 2.Bd2#
Λύση
Ματ σε δύο κίνησεις
Ματ σε δύο κίνησεις
1.Rxc8+, Kxc8 2.Qe8 #
Λύση
Ματ σε δύο κίνησεις
Ματ σε δύο κίνησεις
1.Rxh7+ Nxg8 2.Qxg8 #
Λύση
Ματ σε δύο κίνησεις
Ματ σε δύο κίνησεις
1.Qg7+, Rxg7 2.Nh6#
Λύση
Ματ σε δύο κίνησεις
Ματ σε δύο κίνησεις
1.Rg7, Ne8 2.Ra8#
Λύση
Ματ σε δύο κίνησεις
Ματ σε δύο κίνησεις
1.Rh6, gxh6 g7#
Λύση
Ματ σε δύο κίνησεις
Ματ σε δύο κίνησεις
1.Qh6+, Kg8 2.Qg7#
Λύση