Λύσε Προβλήματα


Ματ σε 3


Στα παρακάτω διαγράμματα, είναι η σειρά του λευκού να παίξει. Βρείτε τη κίνηση που κάνει ματ και κερδίζει τη παρτίδα.

Ματ σε τρείς κίνησειςΜατ σε τρεις κίνησειςΜατ σε τρείς κίνησειςΜατ σε τρεις κίνησεις
Ματ σε τρείς κίνησειςΜατ σε τρεις κίνησειςΜατ σε τρείς κίνησειςΜατ σε τρεις κίνησεις
Ματ σε τρείς κίνησειςΜατ σε τρεις κίνησειςΜατ σε τρείς κίνησειςΜατ σε τρεις κίνησεις
Ματ σε τρείς κίνησειςΜατ σε τρεις κίνησειςΜατ σε τρείς κίνησειςΜατ σε τρεις κίνησεις