Κανόνες Σκακιού


Το Σαχ και το Ματ


Κανόνες του ΣαχΌταν ο βασιλιάς απειλείται από ένα αντίπαλο κομμάτι, λέμε ότι ο βασιλιάς βρίσκεται σε “σαχ”. Εάν ο βασιλιάς βρίσκεται σε σαχ, είναι υποχρεωμένος να βγει από αυτή τη κατάσταση άμεσα, στην επόμενη μάλιστα κίνηση. Υπάρχουν τρεις τρόποι για να γίνει αυτό.
Α. Να φύγει ο βασιλιάς από το τετράγωνο που απειλείται και να πάει σε άλλο ασφαλές τετράγωνο. Β. Να τοποθετήσουμε μια “ασπίδα” ανάμεσα στο κομμάτι που απειλεί και στον ίδιο τον βασιλιά. Γ. Να αιχμαλωτίσουμε το αντίπαλο κομμάτι που απειλεί το βασιλιά. Αυτή είναι και συχνά η καλύτερη επιλογή
Σαχ και υποχώρηση Σαχ και ασπίδα Σαχ και αντεπίθεση

Το Ροκέ


Κανόνες του ροκέΟ βασιλιάς είναι το πιο σημαντικό κομμάτι και πρέπει να προστατεύεται κατά το δυνατό περισσότερο. Στην αρχή της παρτίδας, η μάχη είναι κυρίως για το κέντρο της σκακιέρα και έτσι ο βασιλιάς κινδυνεύει στη θέση που βρίσκεται. Το ροκέ αποτελεί μια ειδική κίνηση που επιτρέπει τη μετακίνηση του βασιλιά σε ένα ασφαλές καταφύγιο μακρυά από το κέντρο και γίνεται μόνο μια φορά στη κάθε παρτίδα. Υπάρχουν δύο είδη ροκέ, το μικρό και το μεγάλο. Το μικρό γίνεται με τον πύργο από τη πλευρά του βασιλιά και το μεγάλο με το πύργο από τη πλευρά της βασίλισσας. Κατά το μικρό ροκέ μετακινείται ο βασιλιάς κατά 2 τετράγωνα προς τη πλευρά του πύργου και ο πύργος υπερπηδά το βασιλιά και τοποθετείται δίπλα του. Κατά το μικρό ροκέ, γίνεται η κίνηση του βασιλιά προς τη πλευρά του άλλου πύργου (2 τετράγωνα) και ο πύργος υπερπηδά το βασιλιά και τοποθετείται δίπλα του.
Το ροκέ επιτρπέπεται μόνο όταν ισχύουν οι παρακάτω προυποθέσεις:

  • Ο πύργος και ο Βασιλιάς δεν πρέπει να έχουν μετακινηθεί καθόλου από την αρχή της παρτίδας.
  • Μεταξύ πύργου και βασιλιά δεν πρέπει να υπάρχει κανένα άλλο κομμάτι.
  • Ο βασιλιάς να μην βρίσκεται σε σαχ
  • Τα τετράγωνα από τα οποία θα περάσει ο βασιλιάς και αυτό στο οποίο θα βρεθεί να μην απειλούνται από αντίπαλα κομμάτια.


Το αν πασσάν


Το Αν ΠασσάνΑποτελεί ειδική κίνηση του πιονιού, στη περίπτωση που είναι δυνατή ένα πιόνι κάνει διπλή κίνηση και βρεθεί ακριβώς δίπλα σε ένα αντίπαλο πιόνι (οριζοντίως δεξιά του ή αριστερά του). Τότε το αντίπαλο πιόνι μπορεί στη αμέσως και μόνο επόμενη κίνηση, να το αιχμαλωτίσει μετακινούμενο στο τετράγωνο που αυτό θα βρισκόταν εάν είχε κάνει μονή κίνηση.


Η ισοπαλία


Ισοπαλία προκύπτει στις παρακάτω περιπτώσεις:

  • Εάν επαναληφθεί η ίδια ακριβώς θέση 3 φορές
  • Εάν για 50 κινήσεις δεν έχει γίνει καμία κίνηση πιονιού και δεν έχει αιχμαλωτιστεί κανένα κομμάτι.
  • Εάν το υλικό που έχουν οι παίχτες είναι ανεπαρκές για την επίτευξη ματ.
  • Εάν ο ένας παίχτης δεν έχει νόμιμη κίνηση να κάνει, είναι η σειρά του να παίξει και δεν βρίσκεται σε σαχ ο βασιλιάς του, λέμε ότι είναι θέση πατ, δηλαδή ισοπαλία.
  • Εάν το συμφωνήσουν οι αντίπαλοι.